A KPK

Sprawozdanie z I etapu konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski przeprowadzonego w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie w roku szkolnym 2013/2014

nauczyciel prowadzący - Ewa Kurpisz
organizator - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

cele konkursu:
1. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat parków krajobrazowych Polski.
2. Pogłębianie zamiłowania i szacunku do przyrody.
3. Rozwijani e umiejętności rozpoznawania roślin, zwierząt, posługiwania się kluczami do oznaczania gatunków, a także interpretowania mapy.
4. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Zgodnie z regulaminem konkursu odbył się on dnia 8 listopada 2013r. o godz. 10.00. Wzięło w nim udział 7 chętnych uczniów z klas III.
Uczestnicy pisali dwa testy. Jeden z wiedzy ekologicznej, drugi z wiadomości o Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Za poprawne rozwiązanie obydwu testów można było otrzymać max 45 pkt.
Komisja w składzie: p. M. Kaniowska i p. E. Kurpisz sprawdziły testy i wyłoniły najlepszych czterech uczestników, którzy będą reprezentowali szkołę na etapie parkowym.
1. Agata Bura - kl. III C - 36pkt.
2. Michał Jachorek- kl. III - 30 pkt.
3. Roksana Siwczuk- kl. III A - 29 pkt.
4. Mateusz Zagórski- kl. III C - 28 pkt.
Wszyscy uczestnicy uzyskali ponad 50% poprawnych odpowiedzi, dlatego za udział w konkursie zostali nagrodzeni ocenami bardzo dobrymi z biologii.
Gratulujemy uczestnikom, a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów na etapie rejonowym dnia 16 stycznia 2014r.

Ewa Kurpisz