A GG

W dniach 25 listopada – 06 grudnia 2013 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się XIV edycja akcji Góra Grosza pod patronatem MEN-u.

Za przeprowadzenie zbiórki odpowiedzialny był opiekun samorządu uczniowskiego pani Patrycja Kwiatkowska. W skład komisji Góry Grosza weszli: Marcin Witkowski – przewodniczący samorządu, Aleksandra Bodziacka – zastępca przewodniczącego samorządu, Katarzyna Kliszcz, Paulina Zapora, Dominika Czausz.
Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Akcja ta przeprowadzana jest co roku w szkołach i przedszkolach w całej Polsce, twa dwa tygodnie i polega na zbieraniu monet od 1 gr do 5 zł. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przyczynili się do usypania wielkiej góry grosza. W sumie zebraliśmy 210,67 zł. Warto zaznaczyć, że kwota jest porównywalna do tych z lat ubiegłych pomimo tego, że uczniów w szkole z roku na rok jest coraz mniej.


Góra Grosza w latach 2011-2013:
2011 r./XII edycja - 223,37 zł (217 uczniów) - 1,03 zł/1 ucznia
2012 r./XIII edycja - 206,06 zł (200 uczniów) - 1,03 zł/ 1 ucznia
2013 r./XIV edycja - 210,67 zł (183 uczniów) - 1,15 zł/ 1 ucznia

 Opracowała: Patrycja Kwiatkowska

{gallery}GG{/gallery}