A J

Dzień wigilijny to dzień jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny. Wszystkim nam kojarzy się z opłatkiem, 12 potrawami, choinką, świąteczną dekoracją, ale przede wszystkim z domem, rodziną i szczególną atmosferą radości towarzyszącą przeżywaniu narodzin Chrystusa.

W dniu 17 grudnia 2013 roku na kilka dni przed Wigilią w szkolnym gronie zorganizowaliśmy spotkanie opłatkowe. Tego dnia w świetlicy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których uczniowie przygotowali konkursowe stroiki świąteczne. Organizatorami konkursu na najpiękniejszy stroik świąteczny byli opiekunowie świetlicy oraz pedagog szkolny. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.
W warsztatach uczestniczyły trzyosobowe zespoły reprezentujące gimnazja z Werbkowic, Grabowca, Trzeszczan i Miączyna oraz szkoły podstawowe z Kotlic, Niewirkowa, Zawalowa i Miączyna. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką w ciągu dwóch godzin zegarowych stroika świątecznego z udostępnionych przez organizatora materiałów. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokonała oceny stroików wykonanych przez młodzież biorąc pod uwagę:
• oryginalność wykonania,
• stopień wykorzystania elementów,
• estetykę,
a następnie przyznała nagrody w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej z Niewirkowa. II miejsce przyznano Szkole Podstawowej w Miączynie. III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Kotlic. IV miejsce przyznano Szkole Podstawowej z Zawalowa.
I miejsce w kategorii gimnazjum przyznano reprezentacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach. II miejsce zajęła grupa z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie. Nagrodę za III miejsce otrzymała młodzież z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. IV miejsce zajęła reprezentacja z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach.
Po wręczeniu nagród uczestnicy konkursu, pracownicy i uczniowie naszego gimnazjum obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy IIIC pod kierunkiem ks. Roberta Fuka.
Następnie wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu młodzieży, która przygotowywała się pod opieką pana Karola Chilewicza.
W dalszej części o zabranie głosu poproszono panią dyrektor Jadwigę Bratkowską, która złożyła świąteczne życzenia wszystkim zebranym.
Na zakończenie głos zabrał ks. Rudolf Karaś, który krótko przypomniał historię Bożego Narodzenia, odczytał fragment Ewangelii, przewodniczył wspólnej modlitwie i poświęcił opłatki.

Joanna Cymborska

 


{gallery}J{/gallery}