Sprzątanie świata

W dniach 20 – 23 września 2013 roku ZAPRASZAMY wszystkich uczniów i ich rodziców do udziału w akcji „Sprzątanie świata - Polska” pod hasłem ODKRYWAMY CZYSTĄ POLSKĘ!

W związku z tym ogłaszamy:
1. Zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i baterii.
2. Zbiórkę makulatury.
3. Konkurs Jestem, więc nie śmiecę

Regulamin konkursu 

„JESTEM, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie i jest konkursem dwuetapowym: szkolnym i ogólnopolskim.
2. Organizatorem jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie oraz Fundacja Nasza Ziemia, z siedzibą w Warszawie.
3. Przedmiotem konkursu jest zaplanowanie i realizacja działania, promującego idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów oraz sprawozdanie ze zrealizowanego działania, zawierające:
• krótki opis działania (maksymalnie 3 tys. znaków)
• 2-3 zdjęcia z realizacji (wielkość pliku z jednym zdjęciem maks. 1,5 MB)
Warunki uczestnictwa, zasady i przebieg Konkursu
1. Każda klasa zgłasza do konkursu przynajmniej jedną pracę konkursową, ale nie więcej niż 3 prace konkursowe.
2. Prace konkursowe należy oddać do dnia 24 września 2013 roku. do p. E. Kurpisz.
Prace oceni komisja konkursowa w składzie: p. Jadwiga Bratkowska, p. B. Giera, p P. Kwiatkowska, p. E. Kurpisz.
W wyborze zwycięskich prac Komisja Konkursowa będzie kierowała się: kreatywnością, spójnością z tematem, poprawnością merytoryczną oraz skalą oddziaływania (liczba uczestników) zrealizowanego działania. Komisja dokona oceny zgłoszonych działań i wybierze 3 najlepsze prace, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etatu konkursu.

3. Wyniki konkursu szkolnego zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły do dnia 29 września 2013r.
Wyniki konkursu ogólnopolskiego zostaną ogłoszone w dniu 14 października 2013 roku w Internecie na stronie www.naszaziemia.pl.


Nagrody
• Pochwały Dyrektora Gimnazjum Im. Jana Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie dla wszystkich uczestników konkursu.
• upominki ufundowane przez dyrektora szkoły dla 3 najlepszych uczestników konkursu
• upominki ufundowane przez Partnera konkursu Organizację Odzysku Rekopol S.A. Ponadto zwycięskie działania będę promowane na stronie internetowej WWW.gmiaczyn.pl oraz Organizatora www.naszaziemia.pl

Ewa Kurpisz