A ENERGIA

Pierwszego października w naszej szkole odbyły się w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej specjalne lekcje dla klas trzecich: „Nieodnawialne źródła energii – Bezpieczeństwo energetyczne województwa lubelskiego.

Zajęcia były refundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.
Głównym celem było uświadomienie potrzeby poszanowania i oszczędzania energii.
Prowadzący zajęcia przedstawił uczniom informacje na temat odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii. W dalszej części spotkania uczniowie pracowali w grupach omawiając wady i zalety poszczególnych źródeł energii. Następne informacje dotyczyły procentowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
Spotkanie zakończyło się prezentacją filmu animowanego o nowych możliwościach i produkcji alternatywnych źródeł energii.

Barbara Giera   

{gallery}ENERGIA{/gallery}