A 11

W dniu 12 listopada 2013 r. odbyły się obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystym apelu udział wzięli uczniowie klas I – III. Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialna była pani Monika Potocka oraz uczniowie klas II. Oprawę muzyczną przygotował nauczyciel muzyki Karol Chilewicz wraz z uczniami klasy I i III, zaś dekorację pani Agata Romańska i pani Joanna Cymborska.

Głównymi celami imprezy, które wynikały z programu wychowawczego szkoły były:
a) kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych i dorobku minionych pokoleń;
b) kształcenie umiejętności zachowania właściwych postaw podczas uroczystości;
c) wzbogacenie wiedzy uczniów o odrodzeniu państwa polskiego.

Uczniowie wystąpili przed społecznością szkolną i swoimi rodzicami. Głos zabrała również pani dyrektor Jadwiga Bratkowska, która nawiązała do wydarzeń przedstawionych w trakcie apelu i podziękowała nauczycielom oraz uczniom. Następnie omówiła najważniejsze zagadnienia związane z organizacją zebrania rodziców.
W trakcie apelu można było zaobserwować zainteresowanie uczniów poruszaną tematyką oraz właściwą postawę zachowywaną przez nich, która przejawiała się nie tylko poprzez odpowiednie do sytuacji zachowanie, ale również poprzez podkreślenie rangi uroczystości stosownym strojem.

{gallery}11_11{/gallery}

Monika Potocka