A Lyzwy

W dniu 14 stycznia 2014 r. uczniowie klasy II A, II B, II C oraz dwóch uczniów z klasy III B (łącznie 33 osoby) wzięli udział w wyjeździe do kina w Zamościu na projekcję drugiej części filmu „Hobbit”.

Należy podkreślić, że jest to lektura zawarta w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum. Po zakończonej projekcji grupa młodzieży wraz z opiekunkami udała się na lodowisko.

Założone cele wyjazdu to:

 • Kształtowanie poczucia estetyki.
 • Zapoznanie z twórczością J. R. R. Tolkiena.
 • Rozbudzanie potrzeb czytelniczych.
 • Poszerzanie zainteresowań.
 • Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia.
 • Kształtowanie wrażliwości moralnej.
 • Ukierunkowywanie uczuć i emocji.
 • Kształcenie umiejętności odbioru kultury.
 • Pokazanie roli filmu jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich.
 • Rozwijanie dociekliwości poznawczej.
 • Popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia.
 • Propagowanie aktywności ruchowej jako formy spędzania czasu wolnego.

Młodzież zwracała uwagę na piękne plenery i muzykę. Poruszono także odwieczny problem walki ze złem. Uczniowie pragną, by częściej organizowano wyjazdy na lodowisko oraz na kolejną część filmu w przyszłym roku.

Cele wyjazdu zostały więc zrealizowane.


tekst: Monika Potocka

zdjęcia: Patrycja Kwiatkowska

{gallery}lyzwy{/gallery}