A AZB

 

40 uczniów z klas drugich i trzecich naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym gospodarowania odpadami azbestowymi.

Odbyło się to w ramach programu organizacja i przeprowadzenie na terenie województwa lubelskiego cyklu działań informacyjno – edukacyjnych: stoiska i akcje informacyjne podczas imprez masowych i kulturalnych, organizacja i przeprowadzenie spotkań i szkoleń w szkołach oraz organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych: publikacja artykułów i akcja informacyjna na billboardach dotyczących projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania.

fot. Sylwester Domina

{gallery}AZB{/gallery}