Michał Jachorek

5 miejsce Michała Jachorka w I Konkursie Informatycznym z elementami matematyki.

  W dniu 28 kwietnia 2014r. w laboratoriach komputerowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu odbyła się pierwsza edycja Zamojskiego Konkursu Informatycznego z Elementami Matematyki, w którym uczestniczyło 33 gimnazjalistów z 8 gimnazjów z Miasta Zamość oraz okolicznych gmin. Patronat honorowy nad konkursem objął Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.

            Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Piotr Szmit, Konrad Łoza oraz Michał Jachorek.

Konkurs odbywał się pod hasłem „Sprawdź się i naucz coś więcej”. W ramach  konkursu uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru dotyczący znajomości budowy komputera, urządzeń komputerowych, sieci komputerowych, programowania i elementów matematyki, a następnie wykonali zadania praktyczne. Wszystkie zadania, a było ich aż 50, rozwiązali przy pomocy komputerów. Oceny wykonanych zadań dokonał specjalny system elektroniczny Uczelni, który punktował poprawność rozwiązania, a także czas wykonania zadań.

Po przerwie, w drugiej części spotkania z informatyką, odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczestników, które stanowiły wybrane elementy autorskiego programu rozszerzonej informatyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Zajęcia tematyczne prowadzili pracownicy naukowi. Odbyły się dwa warsztaty: pierwszy „Moja własna aplikacja na Smartfona”, który poprowadził dr inż. Krzysztof Pancerz oraz drugi „Jak uczą się komputery”, realizowany przez dr inż. Andrzeja Burdę. Obserwując zaangażowanie uczniów można stwierdzić, że zajęcia wzbudziły ich zainteresowanie i wzbogaciły posiadane umiejętności.

{gallery}ZKI{/gallery}