A 3M

W dniu 30 kwietnia 2014 roku uczniowie z klas II b i III c pod kierunkiem Bożeny Stoń przygotowali inscenizację zatytułowaną „Konstytucja 3 Maja i jej twórcy”.

Widowisko przedstawiające twórców oraz okoliczności opracowania i uchwalenia konstytucji zrealizowano w ramach projektu edukacyjnego. Wszystkie elementy przedstawienia - scenkę historyczną, „lekcję historii”, materiały multimedialne oraz stosowną dekorację, niezbędne rekwizyty i stroje przygotowali uczniowie.
Celem uroczystości było:
• Uwrażliwienie uczniów na losy kraju, narodu.
• Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.
• Ukazanie związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju a historią Europy.
• Kultywowanie tradycji narodowych.
• Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.
• Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój.
• Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej, odpowiedzialności za wykonywane zadania.

Uroczystość przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem szkoły. Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów oraz nauczycieli, którzy w skupieniu obejrzeli widowisko.

Bożena Stoń

{gallery}3M{/gallery}