A CCH

 

W dniu 15 maja 2014 roku uczniowie klas II Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie pojechali na lekcję edukacyjną do nowoczesnej Cementowni w Chełmie.

Kierownikiem wycieczki była p. P. Kwiatkowska – nauczyciel chemii, a opiekunami były: p. M. Potocka i p. B. Giera.
Celem tego wyjazdu było poznanie procesu produkcji cementu. Uczniowie poznali zasady BHP obowiązujące w cementowni. Każdy uczestnik wycieczki wyposażony był w kask i kamizelkę odblaskową.

Pracownik cementowni oprowadził uczniów po zakładzie, wyjaśnił poszczególne etapy procesu produkcji cementu począwszy od wydobycia surowca, aż po produkt końcowy. Uczestnicy wycieczki zwiedzili między innymi kopalnię kredy, halę składowania kredy, sterownię oraz pakownię, widzieli także piec do wypalania kredy. Uczniowie poznali także proces otrzymywania paliw alternatywnych, których używa się zamiast węgla w procesie wypalania kredy. Zdobyte wiadomości będą im pomocne na lekcjach chemii oraz geografii.
Pomimo deszczu wyjazd do cementowni udał się, a założone cele zostały osiągnięte.

Patrycja Kwiatkowska

{gallery}CCH{/gallery}