A HYE

W piątek 30 maja odbędzie się I etap szkolnego konkursu języka angielskiego How's Your English?

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o kontakt z panią Beatą Leluch lub z panem Wojciechem Kapuścińskim.

 HiYE

 

Z A P R A S Z A M Y !