A DO

W dniu 28 maja 2014 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie pod opieką p. Patrycji Kwiatkowskiej i p. Beaty Różniatowskiej zorganizował Dzień Otwarty Gimnazjum.

Tego dnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z: Horyszowa, Kotlic, Miączyna, Niewirkowa, Zawalowa i Gdeszyna pod opieką swoich nauczycieli odwiedzili gimnazjum. 

Celem Dnia Otwartego była integracja społeczności gimnazjalnej z uczniami szkół podstawowych Gminy Miączyn, promocja gimnazjum w środowisku lokalnym, a także prezentacja nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych, pracowni internetowych z nowoczesnym multimedialnym sprzętem komputerowym.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Jadwiga Bratkowska, która serdecznie powitała zebranych gości. Następnie uczniowie kl. III A Karolina Marczuk i Michał Jachorek przedstawili harmonogram Dnia Otwartego.
Patrycja Ferenszkiewicz i Katarzyna Mędziak w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawiły bazę szkoły oraz nauczycieli gimnazjum. Po wystąpieniu uczennic klasy III A, uczniowie klas szóstych pod opieką gimnazjalistów udali się na zwiedzanie najciekawszych pracowni przedmiotowych. Rolę przewodników pełnili: Julia Marczuk, Piotr Szmit, Kamil Kozyra, Paulina Małys, Justyna Płaza, Wiktoria Załoga. Prezentowane były: pracownia językowa (p. Beata Leluch), pracownia fizyczna (p. Mariusz Mielnik), pracownia chemiczna (p. Patrycja Kwiatkowska), pracownia informatyczna (p. Magdalena Bartnik), biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (p. Małgorzata Kaniowska) oraz hala gimnastyczna i kompleks boisk (p. Tadeusz Nowakowski).
W dalszej części uczniowie klas VI wzięli udział w quizie wiedzy o gimnazjum poprowadzonym przez Aleksandrę Bodziacką i Dianę Duziak. Szóstoklasiści wykazali się dużym zasobem wiadomości na temat naszego gimnazjum. Niektóre pytania były naprawdę trudne.
Następnie uczniowie udali się na poczęstunek do stołówki szkolnej.
Około godziny 11:00 zaczęła się sportowa część dnia. Uczniowie klas szóstych wzięli udział w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych – bieg na 50m, skok w dal z miejsca, tor przeszkód, które przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego p. T. Nowakowski i p. K. Dzierba. Zawody miały na celu wyłonienie kandydatów do klasy sportowej. Wyniki uczniów podsumowała komisja w składzie: p. Jadwiga Bratkowska, p. K. Dzierba oraz p. W. Kapuściński, na podstawie których wyłoniono 24 kandydatów (12 dziewcząt i 12 chłopców). Konkurencje podsumowano wręczając pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.
Na zakończenie p. Patrycja Kwiatkowska serdecznie podziękowała uczniom i nauczycielom za przybycie, przygotowanie uczniów i czynny udział w Dniu Otwartym.

Patrycja Kwiatkowska
Beata Różniatowska

{gallery}DO{/gallery}