A WL

W dniu 3 czerwca 2014r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Organizatorem i fundatorem nagród była Gmina Miączyn.

Konkurs skierowany był do uczniów naszego gimnazjum a głównym jego celem było poszerzenie wiedzy uczniów na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”, rozwój wrażliwości i zainteresowań plastycznych. Do konkursu zgłosiło się siedem grup czteroosobowych, które zgodnie z obowiązującym regulaminem wykonały do 30.05.2014 r. prace plastyczne.

Komisja konkursowa w składzie: Józef Długosz – Wójt Gminy Miączyn, Jadwiga Bratkowska, Agata Romańska, Wojciech Kapuściński, Jolanta Jarosiewicz spośród wszystkich prac wybrała jedną spełniającą wszystkie kryteria oceny. Autorami wyróżnionej pracy byli uczniowie klasy III A  - Katarzyna Mędziak, Kinga Wasąg, Karolina Marczuk oraz Krystian Sitkowski.

 

Wójt Gminy  Miączyn Józef Długosz podziękował wszystkim uczestnikom konkursu oraz wręczył atrakcyjne nagrody zwycięzcom.

Agata Romańska

{gallery}WL{/gallery}