Logo sztandaru Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie

Logo gimnazjum

Loading...

Informatyka

Loading...

Zgodnie z ustawą z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami zamiast karty motorowerowej zostaje wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM, która będzie uprawniała do kierowania motorowerem.

Wiek niezbędy do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat. Aby uzyskać to prawo jazdy, trzeba ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.

Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM weszły w życie 19 stycznia 2013 roku.

Karta motorowerowa wydana w szkole zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 lat.

Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM.

Gimbus - opiekun: Barbara Dołgan

Wyjazd poranny I kurs: Żuków - 6:45;

Przyjazd poranny kurs I: Miączyn szkoła - 7:15;

Wyjazd poranny II kurs: Dębina - 7:25;

Przyjazd poranny kurs II: Miączyn szkoła - 7:45;

Wyjazd popołudniowy: Miączyn szkoła - 14:20 /piątki/.

                                    Miączyn szkoła - 15:10 /poniedziałki, wtorki, środy i czwartki/.

 

TRASA 1 - opiekun: Katarzyna Bieleń

 Wyjazd poranny: Gdeszyn - 7.00;

Przyjazd poranny: Miączyn szkoła - 7:28;

Wyjazd popołudniowy: Miączyn szkoła - 14:20 /piątki/.

                                     Miączyn szkoła - 15:10 /poniedziałki, wtorki, środy i czwartki/.

 

TRASA 2 - opiekun: Muzyczuk Barbara

Wyjazd poranny: Poddąbrowa /przez Kotlice/ - 7:00;

Przyjazd poranny: Miączyn szkoła - 7:20;

Wyjazd popołudniowy: Miączyn szkoła - 14:20 /piątki/.

                                  Miączyn szkoła - 15:10 /poniedziałki, wtorki, środy i czwartki/.

 

 TRASA 3 - opiekun: Sawicka Zofia

 Wyjazd poranny: Poddąbrowa /przez Niewirków/ - 7:05;

 Przyjazd poranny: Miączyn szkoła - 7:23;

 Wyjazd popołudniowy: Miączyn szkoła - 14:20 /piątki/.

                                   Miączyn szkoła - 15:10 /poniedziałki, wtorki, środy i czwartki/

Ankieta

 

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie działa rzecznik praw ucznia.

Funkcję tę sprawuje pan Wojciech Kapuściński.

 Rzecznik praw ucznia może występować w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmować się mediacji we wszelkich spornych sprawach miedzy uczniami a nauczycielami lub dyrekcją szkoły.

 

 

 Klasy I

 • Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy
 • Adam Mickiewicz – Dziady cz. II
 • Antoine de Saint-Exupéry -  Mały Książe
 • Aleksander Fredro – Zemsta
 • Wiliam Szekspir  - Romeo i Julia
 • Bolesław Prus – W górach
 • Sławomir Mrożek – Śpiąca królewna, Artysta

 

Klasy II

 • Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
 • Leon Kruczkowski – Niemcy
 • Henryk Sienkiewicz – Krzyżacy
 • Henryk Sienkiewicz – Latarnik
 • Molier – Skąpiec
 • Ernest Hemingway – Stary człowiek i morze

 

Klasy III

 • Henryk Sienkiewicz – Quo vadis
 • Juliusz Słowacki – Balladyna
 • Bolesław Prus – Kamizelka
 • Eric Emanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
 • Andrzej Sapkowski -  jedno z opowiadań z tomu Miecz przeznaczenia pt. Trochę poświęcenia

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum. Każda klasa ma swoich przedstawicieli w prezydium samorządu uczniowskiego w postaci samorządu klasowego. Zarząd prezydium czyli przewodniczący, zastępca i skarbnik zostaje wybrany w demokratycznych wyborach. Zarząd wybierany jest na 1 rok. Opiekun samorządu uczniowskiego wybierany jest na okres 3 lat.

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • Kinga Litwińczuk – przewodnicząca samorządu uczniowskiego
 • Natalia Dymańska – zastępca przewodniczącego
 • Łukasz Hrysiak - sekretarz
 • Diana Łuciak – skarbnik

Opikunami samorządu szkolnego są: p. Patrycja Szot i p. Sylwester Domina.

 

Loading...