A 1114

7 listopada 2014 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony najważniejszemu polskiemu świętu narodowemu.

Apel z okazji Święta Niepodległości przygotowała młodzież z klas trzecich pod kierunkiem pani Magdaleny Bartnik i pani Bożeny Stoń. Utwory towarzyszące wykonywał chór szkolny pod opieką pana Karola Chilewicza.

W uroczystości wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele naszego gimnazjum. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Uroczystość uświetniła stosowna dekoracja przygotowana przez Panią Agatę Romańską. 

Celem uroczystości było:

Uwrażliwienie uczniów na losy kraju i narodu.

Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.

•Ukazanie związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju a historią Europy.

•Kultywowanie tradycji narodowych.

•Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.

•Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój.

Uroczystość przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem szkoły. Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów oraz nauczycieli, którzy w skupieniu obejrzeli dramę oraz wysłuchali pieśni patriotycznych.

tekst: Magdalena Bartnik i Bożena Stoń
zdjęcia: Bartłomiej Bielecki 

{gallery}1114{/gallery}