A WBD

Od 17 listopada do 12 grudnia 2014 r. w naszym gimnazjum trwać będzie akcja charytatywna na rzecz potrzebujących dzieci w miejscowej gminie.

Odpowiedzialne za akcję są panie: Renata Biernacka, Barbara Giera i Małgorzata Kaniowska oraz uczniowie: Paulina Zapora, Katarzyna Muzyczuk i Bartłomiej Buczkowski.

Celem akcji jest:

a) pomoc dla dzieci z najuboższych rodzin,

b) wdrażanie uczniów do udzielania pomocy innym,

c) kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw prospołecznych i rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii,

d) zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych. 

Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę odzieży, zabawek, gier, przyborów szkolnych, słodyczy oraz żywności z długą datą ważności, które jeszcze przed świętami będą przekazane potrzebującym rodzinom.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia tej szczytnej akcji!

B. Giera, R. Biernacka, M. Kaniowska

WBD