A ZWR

W  roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie będzie realizowana V edycja  programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas I „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Cel główny programu:
ZAPOBIEGANIE PALENIU TYTONIU WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

Cele szczegółowe:
I.Integracja grupy. Wyróżnienie liderów. Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do nie palenia. 
II.Ukazanie funkcji ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza.
III.Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z poznaniem postawy asertywności.
IV.Rozpoznawanie odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów  konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami.
V.Uczenie umocnienie poczucia własnej wartości w budowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowaniu ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

Adresaci programu:
Uczniowie klas I gimnazjum
Realizatorzy programu:
Nauczyciel biologii, wychowawcy klas I, wychowawcy świetlicy, samorząd szkolny,pielęgniarka szkolna, pedagog.
Organizatorzy programu:
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Koordynatorzy programu:
Poziom krajowy – Główny Inspektorat Sanitarny
Poziom wojewódzki – Wojewódzka stacja Sanitarno- epidemiologiczna w Lublinie
Poziom lokalny – Powiatowa stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Zamościu
Poziom szkolny – koordynator programu – pedagog szkolny
Partnerzy programu:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu,
Organizacje i instytucje pozyskane do współpracy na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym

 

Opracowała: Renata Biernacka