A Anioly

W dniu 17 grudnia 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne zorganizowane w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Świąteczne Aniołki”, podczas których uczniowie przygotowali figury aniołów.

W dniu 17 grudnia 2014 r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne zorganizowane w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Świąteczne Aniołki”, podczas których uczniowie przygotowali figury aniołów. Organizatorami konkursu były: pani Agata Romańska, pani Jadwiga Śledź oraz pani Joanna Cymborska.Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej. W warsztatach  uczestniczyły trzyosobowe zespoły reprezentujące gimnazja z Werbkowic, Grabowca, Trzeszczan, Jarosławca i Miączyna oraz szkoły podstawowe z Niewirkowa, Zawalowa, Horyszowa i Miączyna. Zadaniem uczniów było wykonanie  dowolną techniką w ciągu dwóch godzin zegarowych świątecznego aniołka z udostępnionych przez organizatora materiałów. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokonała oceny aniołków wykonanych przez młodzieżbiorąc pod uwagę:oryginalność wykonania,stopień wykorzystania dostarczonych materiałów i estetykę, a następnie przyznała nagrody w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum.


W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej z Horyszowa.

II miejsce przyznano Szkole Podstawowej z Miączyna.

III miejsce ex aequo zajęły szkoły podstawowe z  Niewirkowa i Zawalowa.


W kategorii gimnazjum:

I miejsce przyznano reprezentacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Trzeszczanach.

II miejsce ex aequo zajęła grupa z Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Grabowcu i z Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Jarosławcu.

Nagrodę za III miejsce ex aequo otrzymała młodzież z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach oraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie.


Ocenione prace zostały wyeksponowane podczas szkolnego spotkania opłatkowego.

           

Po wręczeniu nagród uczestnikom konkursu, odbyła się część artystyczna o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia przygotowana przez uczniów klas II pod kierunkiem pani Agaty Romańskiej, pani Jadwigi Śledź, pani Joanny Cymborskiej i pana Karola Chilewicza. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: pani Alicja Siedlecka -starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, pani Monika Żur -  starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu, pani Marta Kulibab - Kierownik SJO w Miączynie, pani Henryka Adamowicz - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Miączynie, pani Aneta Serafin - Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Barbara Biernacka - nauczyciel emerytowany, pan Jeremiasz Klukow - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miączynie obecnie przebywający na emeryturze, pani Bożena Ilczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miączynie wraz z gronem pedagogicznym, pracownikami administracji i obsługi oraz uczniami.

 

Po części artystycznej ksiądz Piotr Szeptuch poświęcił opłatek, którym uczniowie oraz nauczyciele będą mogli  przełamać się podczas wigilii klasowych. Tę część uroczystości uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej w Miączynie.

 

Na zakończenie uroczystej akademii goście oraz pani dyrektor Jadwiga Bratkowska złożyli zebranym życzenia świąteczne.

{gallery}1415/anioly{/gallery}