A L1 15

20 stycznia 38 uczniów naszego gimnazjum pod kierownictwem pana Andrzeja Kucharza wraz z opiekunami z panią Jadwigą Śledź i panem Wojciechem Kapuścińskim wyjechało na lodowisko do Zamościa.

W wyjeździe uczestniczyli uczniowie z klas: I C, II A, II C, III B i III C.
Głównym celem wyjazdu było nabycie lub poprawa umiejętności jazdy na łyżwach, ale również:
- wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności koordynacyjnych i kondycyjnych),
- propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym jako aktywna forma wypoczynku,
- rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
- pogłębianie i utrwalanie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa na lodzie,
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, 
- nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych umiejętności,
- hartowanie i uodpornienie organizmu na przeziębienia i katar.
Intensywny ruch odbywający się na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na stan zdrowia dziecka: polepsza wentylację płuc, wzmacnia ogólną przemianę materii, hartuje organizm.
Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu zapewnia dzieciom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości.
Cele wyjazdu zostały zrealizowane.  Młodzież  aktywnie uczestniczyła w realizacji programu. Wiele osób wyraziło chęć uczestniczenia w kolejnej tego typy imprezie. 

 

Jadwiga Śledź, 
Andrzej Kucharz, 
Wojciech Kapuściński

{gallery}L1_15{/gallery}