A PN15

Do realizacji projektu edukacyjnego „Polscy nobliści literaccy i ich dzieła”, realizowanego przez panie: Małgorzatę Kaniowską, Agatę Romańską i Joannę Cymborską, przystąpili uczniowie klas II i III naszego gimnazjum:

Bilski Damian kl. IIIB, Ciastoch Maciej kl. IIIB, Czerwonka Kacper kl. IIC, Marcola Dominik kl. IIC, Oleszczak Paweł kl. IIIA, Praczuk Łukasz kl. IIC oraz Prokop Grzegorz kl. IIIA.

Celem działań podjętych przez gimnazjalistów było pokazanie społeczności szkolnej ważnych postaci literackich z Polski oraz ich osiągnięć.

W ramach realizacji projektu Praczuk Łukasz z kl. IIC, Ciastoch Maciej z kl. IIIB oraz Paweł Oleszczak z kl. IIIA pod opieką p. Małgorzaty Kaniowskiej i p. Joanny Cymborskiej przygotowali prezentację multimedialną: „Polscy nobliści. Literatura”. Gimnazjaliści przedstawili najważniejsze informacje z  życia najwybitniejszych pisarzy polskich: Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej.

Podczas koła plastycznego pod opieką pani Agaty Romańskiej uczniowie: Damian Bilski z kl. IIIB, Kacper Czerwonka z kl. IIC, Dominik Marcola z kl. IIC oraz Grzegorz Prokop z kl. IIIA przygotowali portrety pisarzy – noblistów oraz krótkie informacje o ich życiu i twórczości. 

05 grudnia 2014 roku w bibliotece szkolnej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie zostały wyeksponowane prace uczniów biorących udział w projekcie.

Małgorzata Kaniowska

{gallery}PN15{/gallery}