A SZ15

W ramach obchodzonego Roku Stefana Żeromskiego w naszym gimnazjum odbył się konkurs wiedzy o życiu i twórczości pisarza.

Konkurs został zorganizowany i przeprowadzony w dniach: 13 – 18 listopada 2014 roku przez panią Małgorzatę Kaniowską – nauczyciela bibliotekarza. 

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu, po uprzednim wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji multimedialnej zawierającej najważniejsze fakty z życia i twórczości Stefana Żeromskiego. Prezentację przygotowali uczniowie klas drugich: Jakub Piądło, Bartosz Piądło oraz Paweł Kaszuba. 
Spośród uczniów wszystkich klas uczestniczących w konkursie wyłoniono 18 osób, które zdobyły najwyższą ilość punktów i zakwalifikowały się do etapu finałowego, który odbył się 16 grudnia 2014 roku. 
Uczestnicy przez 45 minut rozwiązywali test zawierający 15 pytań zamkniętych oraz 5 otwartych. Konkurs dotyczył oczywiście życia i twórczości Stefana Żeromskiego. 
Celem konkursu była popularyzacja osoby znanego polskiego pisarza, publicysty i dramaturga oraz jego twórczości, włączenie uczniów w obchody Roku Stefana Żeromskiego, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 17 grudnia 2014 r. Dwa pierwsze miejsca zajęły uczennice: Justyna Płaza z kl. IIIC i Izabela Hyrycz z kl. IICDobre wyniki osiągnęły również uczennice: Paulina Ferenszkiewicz z kl. IIIC oraz Wiktoria Bąk z kl. IA.

Małgorzata Kaniowska

SZ15