A 3MAJ15

W dniu 04 maja 2015 r. zorganizowana została akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Za jej przygotowanie odpowiedzialne były: Monika Potocka, Barbara Giera, Renata Biernacka. Dekorację przygotowały panie: Agata Romańska i Joanna Cymborska. 

Cele imprezy wynikające z programu wychowawczego szkoły:

Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych i dorobku minionych pokoleń.

Kształcenie umiejętności zachowania właściwych postaw podczas uroczystości.

Wzbogacenie wiedzy uczniów o historii państwa polskiego.

 

W apelu udział wzięli uczniowie klasy II A, III A i III C, którzy pokrótce przedstawili okoliczności towarzyszące uchwalaniu konstytucji, jej znaczenie oraz przyczyny porażki Polaków. Cele uroczystości zostały zrealizowane.

Monika Potocka

{gallery}3MAJ15{/gallery}