A SDM

13 kwietnia 2014 roku w Rzymie zostały uroczyście przekaza¬ne przedstawicielom polskiej młodzieży symbole ŚDM (Krzyż ŚDM i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani).

Krzyż ŚDM został podarowany młodym na zakończenie Nadzwy¬czajnego Jubileuszu Odkupienia, od 22 kwietnia 1984 roku stał się „żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata". 

Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:

Nieście go po całej ziemi

jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości

i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie

jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym.

Krzyż ŚDM wędruje po całym świecie docierając do milionów serc młodych ludzi.

Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani (Opiekunki Ludu Rzymskiego). Oryginał Ikony znajduje się w Bazylice MB Większej w Rzymie.

Symbole te będą peregrynować po naszej Diecezji w dniach od 2 do 16 maja 2015 roku. Odwiedzą kościoły parafialne, szkoły, szpitale, zakłady karne. Ulicami miast i wsi wierni, a szczególnie młodzież, będą uczestniczyć w procesjach i drogach krzyżowych z tymi niezwykłymi znakami. 

7 kwietnia symbole Światowych Dni Młodzieży przybyły także do naszego gimnazjum. Krzyż i Ikona Matki Bożej zostały uroczyście wniesione przez młodzież z gimnazjum oraz przedstawicieli szkół podstawowych z Miączyna, Zawalowa i Horyszowa. Nauczyciele, pracownicy szkoły,  gimnazjaliści, uczniowie ze szkoły podstawowej oraz przybyli goście uczestniczyli w sali gimnastycznej w niezwykłej i niepowtarzalnej uroczystości.                    Ks. Tomasz Winogrodzki (kustosz symboli) przywitał przybyłych gości oraz przybliżył znaczenie oraz przesłanie  symboli, następnie ks. Piotr Szeptuch poprowadził nabożeństwo słowa a szkolny zespół zapewnił oprawę muzyczną. Wśród wykonanych utworów znalazł się także Hymn Światowych Dni Młodzieży przygotowany na rok 2016. Najważniejszym punktem liturgii było ucałowanie Krzyża i wizerunku Matki Bożej.                Po ponad godzinnym pobycie symbole zostały przewiezione do kolejnej szkoły w Trzeszczanach.

tekst: ks. Rudolf Karaś
zdjęcia: Wojciech Kapuściński

{gallery}1415/SDM{/gallery}