Legitymacja szkolna

Według nowych przepisów, legitymacja szkolna zachowuje ważność do ukończenia przez ucznia nauki w szkole, pod warunkiem że posiada ona numer PESEL.

Jeśeli w Twojej legitymacji brakuje PESEL-u, natychmiast udaj sie do sekretariatu szkoły w celu dopisania tego numeru.

Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły,a następnie opatruje go pieczącią szkoły.

Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL, bądź numeru innego dokumentu tożsamości, będą traktowane jako nie ważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.