A MDP15

W dniach 18 – 20 czerwca 2015 r. 10 - osobowa grupa uczniów z Gminy Miączyn pod opieką p. Patrycji Kwiatkowskiej przebywała w Krasnobrodzie na zgrupowaniu szkoleniowym.

Skład drużyny z Miączyna: Dawid Kukiełka, Paweł Jednac, Damian Bilski, Mariusz Pieczykolan, Kamil Furmańczuk, Damian Swaczyna, Dominika Buczak, Karolina Michnowicz, Sławomir Ulanowski, Szymon Wodyk.
Celem ww. wyjazdu była: integracja uczniów klas I-III gimnazjum, umiejętność organizacji wolnego czasu, zachęcanie uczniów do spędzania czasu na świeżym powietrzu, umiejętność współdziałania w grupie oraz poznanie zasad pracy straży pożarnej.
W programie wyjazdu znalazły się następujące szkolenia:
- Zapobieganie pożarom i miejscowym zagrożeniom.
- Pierwsza pomoc w nagłych stanach zdrowotnych.
- Służba wewnętrzna. Ceremoniał pożarniczy.
- Musztra pojedynczego strażaka i zwartego pododdziału.
- Sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Ochrona osobista strażaka.
- Metodyka pracy MDP.
- Wyjazd do miejscowości Zwierzyniec – RPN.
Ważnym punktem szkolenia były zawody z musztry strażaków. Nasi uczniowie w godny sposób reprezentowali naszą gminę w tychże zawodach.

Opracowała: Patrycja Kwiatkowska 

{gallery}MDP15{/gallery}