A 1709

W dniu 17 września 2015 roku uczniowie klasy I B przedstawili inscenizację przybliżającą gimnazjalistom okoliczności, przebieg oraz skutki napaści ZSRR na Polskę we wrześniu 1939 roku.

W prostej, przystępnej formie, w familijnym nastroju - u cioci na herbatce - młodzi ludzie wysłuchali opowieści z przeszłości.

Uroczystość uświetniła stosowna dekoracja, wykonana przez panie A. Romańską i J. Cymborską, w której pod hasłem „17 września 1939 roku”  umieszczono mapę Polski oznakowaną swastyką oraz sierpem i młotem, symbolami najeźdźców Polski.

Celem uroczystości było:

  • Uwrażliwienie uczniów na losy kraju, narodu.
  • Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.
  • Ukazanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju, a historią Europy.
  • Kultywowanie tradycji narodowych.
  • Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.
  • Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój.

Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów oraz nauczycieli.

Cele uroczystości zostały osiągnięte.

 Magdalena Bartnik i Bożena Stoń