A SU15

W dniu 25 września 2015 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Za sprawne i rzetelne przeprowadzenie wyborów odpowiedzialni byli członkowie komisji skrutacyjnej, w której skład weszli: Paulina Domalewska, Martyna Gruszecka oraz Jakub Załoga. Nad pracami komisji czuwali pani P. Kwiatkowska i pan S. Domina.
W wyborach bezpośrednich wzięło udział 160 uczniów gimnazjum na 177 uprawnionych do głosowania. Głosów nieważnych 39.
W wyniku głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

1.Gronowski Eryk 29

2.Czausz Dominika 9

3.Rafalska Martyna 48

4.Wołoszyn Kacper 19

5.Muzyczuk Katarzyna 11

6.Łuciak Diana 5

Komisja stwierdza, że przewodniczącą samorządu uczniowskiego została Martyna Rafalska, zastępcą Eryk Gronowski, sekretarzem Kacper Wołoszyn, a skarbnikiem Katarzyna Muzyczuk.

Komisja wyborcza:
Paulina Domalewska
Jakub Załoga
Martyna Gruszecka

Opiekunowie samorządu:
Patrycja Kwiatkowska
Sylwester Domina
 
Patrycja Kwiatkowska