A IIIGRT15

W dniu 30 września 2015 r. odbył się III Gminny Rowerowy Rajd Trzeźwości dla uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu gminy Miączyn.

Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, Szkoła Podstawowa w Miączynie oraz Gmina Miączyn. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół, ich rodzice i dziadkowie oraz nauczyciele – w sumie około 300 rowerzystów. Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodzieży zdrowego oraz aktywnego stylu życia wolnego od nałogów.  

Trasa rajdu prowadziła z Miączyna do Niewirkowa. Podczas przejazdu opiekę nad uczestnikami sprawowali policjanci z Posterunku w Miączynie. Po przybyciu na miejsce wszyscy zebrali się na terenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej, gdzie zostały przygotowane liczne atrakcje. Jako pierwsi wystąpili Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, którzy zademonstrowali swój najnowszy sprzęt i zaprezentowali tresurę psa. Policjanci z posterunku policji w Miączynie znakowali rowery chętnym uczestnikom rajdu. Następnie wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu demonstrując wschodnie  sztuki walk. Uczestnicy rajdu mieli możliwość sprawdzenia reakcji osoby będącej pod wpływem alkoholu i środków odurzających w alkogoglach. Kolejnym punktem programu był pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu. Młodzież miała możliwość strzelania z wiatrówki udostępnionej przez przedstawicieli ww. szkoły. Następnie odbyła się prezentacja gaszenia pożaru przez OSP w Niewirkowie. Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się możliwość przejażdżki wozem policyjnym. 

Dla uczestników rajdu został przygotowany poczęstunek, którego jedną z atrakcji stanowiły pieczone w ognisku ziemniaki. 

Patronat medialny nad imprezą sprawowała Kronika Tygodnia.

Jadwiga Śledź