A DHJP2

W dniu 15 października 2015 r. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie wraz z 3-osobową delegacją uczniów udał się na sesję uczniowską do Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie.

Wyżej wymieniona sesja poświęcona była Świętemu Janowi Pawłowi II i odbyła się pod hasłem Papież a młodzież – Światowe Dni Młodzieży.

Podczas uroczystości uczniowie przedstawili w skrócie historię Światowych Dni Młodzieży oraz zaprezentowali kolejno miejsca, a także hasła, które towarzyszyły młodym podczas spotkań z papieżem.

Sesja uczniowska pozytywnie wpłynęła na integrację młodzieży Rodzin Szkół im. Jana Pawła II z najbliższego regionu.

Opracowała: Patrycja Kwiatkowska