A JP2

W ramach przygotowań do obchodów Dnia Patrona w naszym gimnazjum odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II zorganizowany przez panią Małgorzatę Kaniowską - nauczyciela bibliotekarza oraz Ks. Rudolfa Karasia.

W konkursie, który odbył się 13 października 2015 r. wzięło udział 14 uczniów z klas I - III. Uczestnicy przez 45 minut rozwiązywali test zawierający 30 pytań zamkniętych i otwartych. Zakres tematyczny konkursu obejmował fakty z życia i twórczości Jana Pawła II.Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat życia, twórczości i historii pontyfikatu Jana Pawła II, upowszechnianie  jego nauczania oraz ukazanie autorytetu moralnego i duchowego papieża jako drogowskazu w życiowej drodze.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 14 października 2015 r. na szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona. 

Pierwsze miejsce zajęła Paulina Zapora – uczennica kl. IIIB,
drugie miejsce zajął Bartosz Piądło – uczeń kl. IIIB, 
a trzecie – Diana Łuciak – uczennica kl. IIA.

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Małgorzata Kaniowska