A KC

24 listopada w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyło się spotkanie młodzieży z pisarzem Krzysztofem Czarnotą, autorem książek m.in.: „Dla Ciebie dziadku”, „Czartoria kraina Kuhailana”.

Inicjatorem tego wydarzenia była p. M. Kaniowska oraz ks. R. Karaś. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych klas, odbyło się w świetlicy szkolnej. Pani dyrektor J. Bratkowska powitała zaproszonego gościa a ks. R. Karaś przedstawił młodzieży sylwetkę pisarza.

Krzysztof Czarnota interesująco opowiadał o pisaniu książek oraz o swoich pasjach, którymi są: historia Polski (XVII – XIX wiek), hodowla koni arabskich, dawne Kresy Wschodnie oraz historia lokalnej społeczności. Wszystko to ma odzwierciedlenie w jego twórczości. Pisarz zachęcał młodzież do czytania wartościowych książek, rozwijania swojej pasji, poszukiwania swojego miejsca w życiu. Zwracał uwagę na to, że czytanie książek pozwala zrozumieć świat, zachować swoją tożsamość, mądrze przeciwstawiać się negatywnym zjawiskom, które rodzą się we współczesnym świecie, Europie oraz umożliwia pożyteczne i ciekawe spędzanie wolnego czasu. Uczniowie zadawali pytania dotyczące kariery pisarskiej oraz życia zaproszonego gościa. Kilku uczniów włączyło się do rozmowy mówiąc o swoich doświadczeniach w spotkaniu z literaturą.Krzysztof Czarnota uatrakcyjnił spotkanie poprzez rekwizyt, którym był strój szlachcica z XVII wieku. Ubranie szlacheckie można było podziwiać ponieważ jeden z uczniów został w nie przebrany. Po spotkaniu przedstawiciele naszej szkoły podziękowali gościowi za ciekawe spotkanie i miło spędzony czas.

Opracowali:
M. Kaniowska, Ks. Rudolf Karaś