A GG15

W dniach 23 listopada – 04 grudnia 2015 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie odbyła się XVI edycja akcji Góra Grosza pod patronatem MEN-u. 

Za przeprowadzenie zbiórki odpowiedzialny był opiekun samorządu uczniowskiego pani Patrycja Kwiatkowska. W skład komisji Góry Grosza weszli: Dawid Gruszecki – kl. I A, Diana  Łuciak – kl. II A, Muzyczuk Katarzyna – kl. II C.

Podstawowym celem akcji było uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą stworzyć ogromny fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie istotna pomoc bardzo wielu ich koleżankom i kolegom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Akcja ta przeprowadzana jest co roku w szkołach i przedszkolach w całej Polsce, twa dwa tygodnie i polega na zbieraniu monet od 1 gr do 5 zł. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przyczynili się do usypania wielkiej góry grosza. W sumie zebraliśmy 241,01 zł. Warto zaznaczyć, że kwota jest wyższa od tych z lat ubiegłych pomimo tego, że uczniów w szkole z roku na rok jest coraz mniej.

Góra Grosza w latach 2011-2013

rok/edycja

zebrana kwota

(liczba uczniów)

kwota przypadająca na jednego ucznia

2013 r./XIV edycja

210,67 zł (183 uczniów)

1,15 zł/ 1 ucznia

2014 r./XV edycja

180,38 zł (188 uczniów)

1,04 zł/ 1 ucznia

2015 r./XVI edycja

241,01 zł (174 uczniów)

1,39 zł/ 1 ucznia

 

Opracowała: Patrycja Kwiatkowska