A SB15

15 grudnia 2015 r. w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty plastyczne zorganizowane w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Szopka betlejemska”, podczas których uczniowie przygotowali szopki.

Organizatorami IV edycji międzyszkolnego konkursu plastycznego były: p. Agata Romańska, p. Jadwiga Śledź oraz p. Joanna Cymborska. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej 

i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej. W warsztatach  uczestniczyły trzyosobowe zespoły reprezentujące gimnazja z Werbkowic, Grabowca, Jarosławca i Miączyna oraz szkoły podstawowe z Niewirkowa, Zawalowa, Horyszowa i Miączyna. Zadaniem uczniów było wykonanie  dowolną techniką w ciągu dwóch godzin zegarowych szopki bożonarodzeniowej z udostępnionych przez organizatora materiałów. Komisja konkursowa powołana przez organizatora dokonała oceny prac wykonanych przez młodzież biorąc pod uwagę: nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność wykonania, nawiązanie do tradycji, architekturę, figurki, kolorystykę, a następnie przyznała nagrody 

w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum. 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zajęła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej z Miączyna. 

II miejsce przyznano Szkole Podstawowej z Niewirkowa. 

III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z  Zawalowa. 

IV miejsce przyznano Szkole Podstawowej z Horyszowa.

W kategorii gimnazjum: 

I miejsce przyznano reprezentacji Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Grabowcu.

II miejsce zajęła grupa z Gimnazjum im. H. J. Zamoyskiego w Jarosławcu.

III miejsce przyznano Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie.

IV miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Werbkowicach. 

Po wręczeniu nagród uczestnicy konkursu zabrali wykonane przez siebie szopki do swoich szkół.

Joanna Cymborska, Agata Romańska