A WBD

W dniach 16 listopada - 14 grudnia 2015 r. w naszym gimnazjum została przeprowadzona Akcja charytatywna na rzecz potrzebujących dzieci w miejscowej gminie.

Odpowiedzialne za akcję były: p. Renata Biernacka, p. Barbara Giera, p. Małgorzata Kaniowska oraz sztab organizacyjny, w skład którego weszli uczniowie: Jakub Piądło, Paulina Zapora, Patrycja Dudek, Karolina Żabska, Aleksandra Romańczuk, Paweł Kaszuba, Kacper Wołoszyn, Łukasz Jakubiak, Gabriel Czajka. 

Do akcji włączyli się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przynosząc żywność, słodycze, przybory szkolne, odzież, gry i zabawki.

Cele akcji takie jak: pomoc dla dzieci z najuboższych rodzin, wdrażanie uczniów do udzielania pomocy innym, kształtowanie w dzieciach i młodzieży postaw prospołecznych i rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii oraz zapoznanie uczniów z ideą akcji charytatywnych, zostały osiągnięte.

Podzielone środki zostały rozprowadzone przed świętami wśród potrzebujących rodzin.

Opracowały:
B. Giera,
R. Biernacka,
M. Kaniowska

WBD