A JAS15

Chociaż jutro już Nowy Rok, powspominajmy sobie piękne jasełka, które oglądać mogliśmy we wtorek 22 grudnia przed odejściem na zimową przerwę świąteczną.

Część artystyczna o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia przygotowana została przez uczniów klas II i III pod kierunkiem p. Agaty Romańskiej, p. Jadwigi Śledź, p. Joanny Cymborskiej i p. Karola Chilewicza. Celem uroczystości było kultywowanie tradycji związanych ze świętami. 

W akademii uczestniczyli zaproszeni goście: pan Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn, pani Marta Kulibab - Kierownik SJO w Miączynie, pani Aneta Serafin - Przewodnicząca Rady Rodziców, ks. Piotr Szeptuch – proboszcz parafii pw. Michała Archanioła w Miączynie.

Po części artystycznej ksiądz Rudolf Karaś odczytała fragment Pisma Św. Następnie przewodniczący klas otrzymali opłatek, którym uczniowie oraz nauczyciele mogli  przełamać się podczas wigilii klasowych.

Na zakończenie uroczystej akademii goście oraz pani dyrektor Jadwiga Bratkowska złożyli zebranym życzenia świąteczne. 

Agata Romańska,
Jadwiga Śledź,
Joanna Cymborska