A RSJPII16

W dniu 31 marca 2016 r. w kościele parafialnym w Miączynie odbyła się uroczystość poświęcona rocznicy śmierci Jana Pawła II.

Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie oraz chętni parafianie. Część artystyczną przygotowali gimnazjaliści z klas I A, I C oraz członkowie chóru szkolnego z klas II i III. Eucharystię sprawował ksiądz Piotr Szeptuch – proboszcz parafii w Miączynie. Za przygotowanie uroczystości odpowiedzialne były M. Potocka oraz R. Biernacka. Oprawę muzyczną przygotował K. Chilewicz.

Cele imprezy wynikające z programu wychowawczego szkoły:
a) kształtowanie szacunku dla patrona gimnazjum Jana Pawła II oraz jego pontyfikatu,
b) kształtowanie postaw patriotycznych, 
c) kształcenie umiejętności zachowania właściwych postaw podczas uroczystości,
d) wzbogacenie wiedzy uczniów o pontyfikacie Jana Pawła II.

Ksiądz Piotr Szeptuch podziękował Pani Dyrektor Jadwidze Bratkowskiej za pomoc udzielaną parafii.

 

Monika Potocka, Renata Biernacka