A WTONB

08 kwietnia 2016 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród w eliminacjach  powiatu zamojskiego XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem W trosce o nasze bezpieczeństwo. 

Tradycyjnie głównymi organizatorami konkursu byli: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich zaś współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Zamościu, które było jednocześnie fundatorem nagród, oraz Krasnobrodzki Dom Kultury. 

Tegoroczna edycja dotyczyła kształtowania prawidłowych zachowań oraz właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży w domu, na ulicy, w szkole, podczas nauki i zabawy.

Konkurs miał na celu zainteresowanie problemem, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, a także ukazanie strażaków, ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.

I miejsce w swojej grupie wiekowej zajęła Justyna Kościuk uczennica klasy IA naszego gimnazjum. Jej praca zakwalifikowała się do kolejnego, wojewódzkiego etapu konkursu. Gimnazjalistka wykonywała pracę na zajęciach artystycznych i spotkaniach w ramach koła plastycznego pod kierunkiem pani Agaty Romańskiej.

Agata Romańska

/zdjęcia dzięki uprzejmości Krasnobrodzkiego Domu Kultury/