A DO16

W dniu 06 maja 2016 r. Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie pod opieką pani Patrycji Kwiatkowskiej i pana Sylwestra Dominy zorganizował Dzień Otwarty Gimnazjum.

Tego dnia uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z: Horyszowa, Kotlic, Miączyna, Niewirkowa, Zawalowa i Gdeszyna pod opieką nauczycieli odwiedzili gimnazjum. 

Celem Dnia Otwartego była integracja społeczności gimnazjalnej z uczniami szkół podstawowych Gminy Miączyn, promocja gimnazjum w środowisku lokalnym, a także prezentacja nowocześnie wyposażonych pracowni przedmiotowych oraz pracowni  internetowych z nowoczesnym multimedialnym sprzętem komputerowym.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Jadwiga Bratkowska, która serdecznie powitała zebranych gości. Następnie uczniowie: Martyna Rafalska z klasy III C i Łukasz Nowak z kl. I A przedstawili harmonogram Dnia Otwartego Gimnazjum. Julia Król i Mateusz Makuch w przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawili bazę szkoły oraz nauczycieli gimnazjum. Następnie uczniowie klas szóstych pod opieką gimnazjalistów zwiedzili najciekawsze pracownie przedmiotowe. Rolę przewodników pełniły: Zuzanna Kabaczyńska, Agnieszka Hawryluk, Weronika  Krawczuk oraz Katarzyna Muzyczuk. Prezentowane były: pracownia językowa (p. Wojciech Kapuściński), pracownia chemiczna (p. Patrycja Kwiatkowska), pracownia informatyczna i EDB (p. Sylwester Domina), biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (p. Małgorzata Kaniowska) oraz hala gimnastyczna i kompleks boisk (p. Krzysztof Dzierba). 

W dalszej części uczniowie klas VI wzięli udział w quizie wiedzy o gimnazjum poprowadzonym przez uczennice kl. II B Paulinę Domalewską i Natalię Dymańską. Szóstoklasiści wykazali się dużym zasobem wiadomości na temat naszego gimnazjum. Niektóre pytania były naprawdę trudne. Odbyły się 4 rundy, a pierwsze miejsce zajęli uczniowie ze SP w Horyszowie, odpowiadając bezbłędnie na wszystkie pytania.

Zanim uczniowie udali się na poczęstunek do stołówki szkolnej wystąpiły uczennice klas I. Dziewczęta zaprezentowały kilka tańców, które przygotowały na zajęciach artystycznych prowadzonych przez panią Ewę Kurpisz. 

Około godziny 11:30 zaczęła się sportowa część dnia. Uczniowie klas szóstych wzięli udział w zabawach sportowo-rekreacyjnych – m.in. aerobik, strzał na bramkę, rzut piłką do kosza, które przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, panowie: Mateusz Łyko, 

Tadeusz Nowakowski i Krzysztof Dzierba. 

Na zakończenie Łukasz Nowak serdecznie podziękował uczniom i nauczycielom za przybycie, przygotowanie uczniów i czynny udział w Dniu Otwartym Gimnazjum.

Patrycja Kwiatkowska, Sylwester Domina