Konstytucja 3 Maja

Dnia 29 kwietnia 2016 r. odbył się uroczysty apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie z klasy III A, III C i II C pod opieką pani B. Stoń i pani M. Bartnik przygotowali część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie. Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego po którym odbyła się część artystyczna. Widzowie otrzymali możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia.

Głównym celem apelu było:

·         - uwrażliwienie uczniów na losy własnego kraju, narodu;

·        -  zapoznanie z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz z treścią tego dokumentu; 

·         - kształcenie postaw patriotycznych oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń;

·         - ukazanie związków przyczynowo - skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju, a historią Europy.

Uroczystość przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem szkoły. Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli, którzy w skupieniu obejrzeli przedstawienie.

Cele uroczystości zostały osiągnięte.

Magdalena Bartnik i Bożena Stoń