Nosmoking

Światowy Dzień bez Tytoniu zainicjowano na Konferencji WHO w Madrycie w roku 1988. Każdego roku 31 maja Światowa Organizacja Zdrowia stara się zwrócić uwagę na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. 

Tegorocznym hasłem ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest „Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania” (tytuł org. Get ready for plan packaging). WHO dąży do przygotowania państw członkowskich na wprowadzenie nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Jednolite opakowania są ważnym środkiem zmniejszenia popytu na wyroby tytoniowe – zmniejszają atrakcyjność papierosów, ograniczają stosowanie opakowań jako form reklamy i promocji wyrobów tytoniowych, a także zwiększają skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych. Jednolite opakowania nie zawierają logo, kolorów, firmowych obrazków lub informacji reklamujących/ promujących dany wyrób tytoniowy. 

Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu są: 

1) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczania palenia tytoniu na świecie; 

2) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji na temat jednolitych opakowań; 

3) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z opakowaniem 

i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania 

i sponsorowania wyrobów tytoniowych; 

4) pomoc państwom członkowskim przez ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednoliceniem opakowań. 

Materiały informacyjne o ww. tematyce są dostępne w świetlicy szkolnej.

Jadwiga Bratkowska

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie