A WKPR16

9 czerwca 2016 r. zespół wokalno – instrumentalny, składający się z uczniów gimnazjum w Miączynie oraz gimnazjum w Grabowcu otrzymał nagrodę publiczności oraz wyróżnienie w V Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rosyjskiej.

Konkurs zorganizowany był przez Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS,  Studenckie Koło Naukowe Rusycystów UMCS oraz Sekcję Wschodniosłowiańska KND WH UMCS.

Zespół przygotowywany pod kierunkiem pana Karola Chilewiczawystąpił w składzie:

- śpiew: Aleksandra Romańczuk (Miączyn), Marlena Siwczuk (Miączyn), Katarzyna Stefanek (Miączyn), Patrycja Loba (Miączyn),

- grający: Dominika Czausz (Miączyn) - flet poprzeczny, Gabriela Koszel – gitara akustyczna, Mikołaj Bednaruk – gitara elektryczna, Hubert Fedurek – perkusja, Mikołaj Wójcicki – gitara basowa, Karol Chilewicz – fortepian.

Karol Chilewicz