A WSD

03 czerwca 2016 r. roku uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie wzięli udział w lekcji ekologii zorganizowanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu.  

Kierownikiem wycieczki była p. P. Kwiatkowska – nauczyciel chemii, a opiekunami: p. E. Kurpisz – nauczyciel biologii i p. B. Giera – nauczyciel geografii. 

Celem zajęć była promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a także wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Program obejmował wizytę w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Oczyszczania Miasta w Zamościu oraz w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania PSZOK i RZZO oraz rolą jaką pełnią te punkty w drodze śmieci „od powstania do zagospodarowania”.

Każdy uczestnik wycieczki wyposażony był w kamizelkę odblaskową. Pracownik RZZO oprowadził uczniów po zakładzie, wyjaśnił jakie są metody unieszkodliwiania odpadów, co to są odpady niebezpieczne, jakie niosą zagrożenie dla ludzi i środowiska, w jaki sposób zagospodarowywane są różne rodzaje odpadów np. odpady wielkogabarytowe, omówione zostaną zasady segregacji odpadów komunalnych oraz niebezpieczeństwa związane z organizacją „dzikich wysypisk”.

Zdobyte wiadomości będą uczniom pomocne na lekcjach chemii, biologii oraz geografii.

Pogoda była piękna. Zapachy, co niektórych odstraszały, ale wyjazd należy zaliczyć do udanych. Założone cele zostały osiągnięte.

Opracowała: Patrycja Kwiatkowska