A 170916

17 września 2016 roku uczniowie klas drugich zaprezentowali montaż poetycki poświęcony Polakom, którzy po 17 września 1939 roku zostali deportowani w głąb ZSRR.

Oprócz nastrojowych wierszy i utworów muzycznych w programie wykorzystano wspomnienia Zofii Pełkowej, która wraz z dwiema córkami została wywieziona do Kazachstanu.
Uroczystość uświetniła stosowna muzyka w wykonaniu Patrycji Bernard oraz chóru pod kierunkiem p. Karola Chilewicza, a także dekoracja wykonana przez panie A. Romańską i J. Cymborską.

Celem uroczystości było:
• Uwrażliwienie uczniów na losy kraju, narodu.
• Kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz poczucia dumy z dokonań przeszłych pokoleń.
• Ukazanie związków przyczynowo- skutkowych pomiędzy wydarzeniami w kraju, a historią Europy.
• Kultywowanie tradycji narodowych.
• Wdrażanie do przyjmowania odpowiednich postaw wobec treści oraz symboli narodowych.
• Wyrażanie szacunku wobec święta narodowego poprzez odpowiedni strój.

Zaprezentowany program spotkał się z dużym zainteresowaniem pozostałych uczniów oraz nauczycieli.
Cele uroczystości zostały osiągnięte.

Bożena Stoń i Magdalena Bartnik