A IVGRRT

W dniu 23 września 2016 r. odbył się IV Gminny Rowerowy Rajd Trzeźwości dla uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu gminy Miączyn.

Organizatorami byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miączynie, Szkoła Podstawowa w Miączynie oraz Gmina Miączyn. W imprezie wzięli udział uczniowie szkół i ich rodzice oraz nauczyciele – w sumie ponad 300 rowerzystów. Głównym celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród młodzieży zdrowego oraz aktywnego stylu życia wolnego od nałogów.
Uczestnikom rajdu zostały przygotowane liczne atrakcje: wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Zamościu wraz z dyrektorem - panią Renatą Chyrchałą demonstrując sztuki walki oraz alkogogle; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu przygotował prezentację umiejętności uczniów z klas o profilach fryzjerstwo, fototechnik, hotelarstwo z animacją czasu wolnego; pan Ernest Gdula nauczyciel wych. fiz. w gimnazjum w Miączynie jako przedstawiciel klubu sportowego ERKA zademonstrował pokaz akrobatyki sportowej na ścieżce gimnastycznej oraz proste układy gimnastyczne z udziałem uczestników rajdu; żołnierze z 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie umożliwili uczestnikom przejazd wozami bojowymi; pani Ewa Kurpisz nauczyciel gimnazjum w Miączynie zaangażowała młodzież do wspólnego tańca „Belgijka”; pan Mateusz Łyko nauczyciel wych. fiz. gimnazjum w Miączynie przeprowadził trening aerobiku.
Dla uczestników rajdu został przygotowany poczęstunek. Patronat medialny nad imprezą sprawowała Kronika Tygodnia.

Joanna Cymborska