A WdSU16

W dniu 29 września 2016 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Za sprawne i rzetelne przeprowadzenie wyborów odpowiedzialni byli członkowie komisji skrutacyjnej. W jej skład weszli: Julia Król, Małgorzata Kawarska i Patrycja Bernard. Nad pracami komisji czuwali pani P. Kwiatkowska i pan S. Domina.
W wyborach pośrednich wzięło udział 147 uczniów gimnazjum na 157 uprawnionych do głosowania. Głosów nieważnych 3.
W wyniku głosowania poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Lp. Nazwisko i imię kandydata Liczba głosów
1. Diana Łuciak 19
2. Natalia Dymańska 25
3. Agnieszka Hawryluk 16
4. Kinga Litwińczuk 47
5. Łukasz Hrysiak 18
6. Karolina Wróblewska 11
7. Wiktoria Hołys 8

Komisja stwierdza, że przewodniczącą samorządu uczniowskiego została Kinga Litwińczuk, zastępcą Natalia Dymańska, sekretarzem Łukasz Hrysiak, a skarbnikiem Diana Łuciak.

Komisja wyborcza: Julia Król, Małgorzata Kawarska, Patrycja Bernard
Opiekunowie samorządu: Patrycja Kwiatkowska, Sylwester Domina