1

10 i 11 października 2016 r. nauczyciel bibliotekarz zorganizował akcję czytania tekstów Jana Pawła II. W tym dniu uczniowie naszego gimnazjum pod opieką bibliotekarza odczytywali fragmenty książki Jana Pawła II pt. „Dar i Tajemnica”.

Czytanie miało miejsce w świetlicy szkolnej, podczas którego uczniowie odczytywali tekst wyświetlany na dużym ekranie.
Najlepiej czytające osoby z poszczególnych klas otrzymają pozytywne oceny z j. polskiego.
Celem tej akcji było pogłębienie wiedzy na temat życia, twórczości i historii pontyfikatu Jana Pawła II, upowszechnianie jego nauczania oraz ukazanie autorytetu moralnego i duchowego papieża jako drogowskazu w życiowej drodze. Organizowanie takich akcji w szkole przyczynia się również do popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej.

Opracowała:
Małgorzata Kaniowska