A SDZwE

16 listopada 2016 r. 35 uczniów z klas III gościło w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościa na „IV Szkolnym Dniu Zawodów w Ekonomiku”.

Opiekunami młodzieży były p. Elżbieta Mielnik, p. Beata Różniatowska i p. Beata Leluch.

Głównym celem wyjazdu był udział w prezentacji umiejętności zawodowych uczniów ZSP nr 1 w Zamościu, pomoc w planowaniu kariery zawodowej oraz wyborze dalszej drogi edukacji a także poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
Podczas wyjazdu młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w spotkaniach z pracodawcami, doradcą zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zamościu oraz prezentacjach umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w specjalistycznych pracowniach zawodowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Ze względu na ograniczenia czasowe nie udało nam się zobaczyć wszystkich atrakcji przygotowanych przez gospodarzy. Obejrzeliśmy prezentacje przygotowane w ramach specjalności: krawiec, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, fototechnik, technik informatyk, technik obsługi turystycznej. Na uwagę zasługuje fakt, że duża grupa naszych uczniów aktywnie uczestniczyła w zajęciach i zabawach przygotowanych przez gospodarzy. Szczególnie dużo frajdy przyniosło układanie puzzli z mapą Europy oraz zabawy z chustą animacyjną.

Wyjazd należy uznać za udany i inspirujący. Trzecioklasiści w dobrym nastroju i z piosenką na ustach wrócili na pozostałe zajęcia lekcyjne.

Beata Różniatowska
Elżbieta Mielnik