A RT

Prezentujemy najnowszy ranking uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła w Miączynie!

Uczniowie ze średnią powyżej 3,5 - dane z dziennika elektronicznego na dzień 23 listopada 2016 roku.

LP.   NAZWISKO         IMIĘ                     KLASA       ŚREDNIA

1.      Ślepecka                Amelia                   I B                4,71

2.      Bernard                Patrycja                I B                4,63

3.      Wróblewska          Karolina               II B              4,42

4.      Muzyczuk             Katarzyna             III C             4,37

5.      Łuciak                   Diana                    III A             4,35

6.      Kołtun                   Anna                     I B                4,30

7.      Gruszecki              Dawid                   II A              4,27

8.      Król                       Julia                      II B              4,24

9.      Krawczuk             Weronika              III C             4,23

10.    Duer                      Jakub                    II A              4,22

11.    Hołys                     Wiktoria               II C              4,19

12.    Makuch                Mateusz                 II A              4,16

13.    Morlewski             Jakub                    II A              4,12

14.    Dudek                   Martyna                II B              4,11

15.    Kliszcz                   Daria                     II A              4,10

16.    Hawryluk             Agnieszka             II B              4,07

17.    Hrysiak                 Łukasz                  II A              4,05

18.    Kowalski               Kacper                  III A             4,04

19.    Kupiec                   Grzegorz                I A                3,98

20.    Litwińczuk             Julia                       II A               3,97

21.    Kucharz                 Amelia                   I B                3,91

22.    Pac                         Jakub                     I A                3,83

23.    Litwińczuk             Kinga                     III C              3,81

24.    Litwińczuk             Wiktoria                III C              3,80

25.    Żołnierczuk            Bartłomiej              I A                3,79

26.    Kliszcz                   Barbara                 I B                3,76

27.    Muzyczka              Małgorzata            III C              3,74

28.    Swaczyna              Julita                      III C              3,71

         Nowak                   Łukasz                   II A               3,71

30.    Hrycuniak              Ilona                      I B                3,69

31.    Pelc                        Dorota                   III C              3,66

32.    Dymańska             Natalia                   III B              3,63

33.    Kliszcz                   Bartłomiej              II C               3,62

         Wąsowicz              Łukasz                   I B                3,62

35.    Załoga                    Kamila                   I A                3,60

36.    Kabaczyńska         Zuzanna                 III B              3,57

37.    Obst                       Łucja                     II B               3,55

         Drozd                    Oliwia                    II B               3,55

39.    Róg                        Zuzanna                 II B               3,51

40.    Kawarska              Małgorzata            II C               3,50

 

41.    Domalewska          Paulina                  III B              3,50

 

Klasa                 Liczba uczniów ze średnią powyżej 3,5     Procent całej klasy

I A - 21              4                                19%

I B - 23              7                                30%

II A - 23            8                                35%

II B - 21            6                                29%

II C - 18            3                                17%

III A - 20           2                                10%

III B - 12           4                                33%

III C - 20           7                                35%

 

Razem – 158     41                              26%

Opracowała:

Patrycja Kwiatkowska

LP.

NAZWISKO

IMIĘ

KLASA

ŚREDNIA

1.

Ślepecka

Amelia

I B

4,71

2.

Bernard

Patrycja

I B

4,63

3.

Wróblewska

Karolina

II B

4,42

4.

Muzyczuk

Katarzyna

III C

4,37

5.

Łuciak

Diana

III A

4,35

6.

Kołtun

Anna

I B

4,30

7.

Gruszecki

Dawid

II A

4,27

8.

Król

Julia

II B

4,24

9.

Krawczuk

Weronika

III C

4,23

10.

Duer

Jakub

II A

4,22

11.

Hołys

Wiktoria

II C

4,19

12.

Makuch

Mateusz

II A

4,16

13.

Morlewski

Jakub

II A

4,12

14.

Dudek

Martyna

II B

4,11

15.

Kliszcz

Daria

II A

4,10

16.

Hawryluk

Agnieszka

II B

4,07

17.

Hrysiak

Łukasz

II A

4,05

18.

Kowalski

Kacper

III A

4,04

19.

Kupiec

Grzegorz

I A

3,98

20.

Litwińczuk

Julia

II A

3,97

21.

Kucharz

Amelia

I B

3,91

22.

Pac

Jakub

I A

3,83

23.

Litwińczuk

Kinga

III C

3,81

24.

Litwińczuk

Wiktoria

III C

3,80

25.

Żołnierczuk

Bartłomiej

I A

3,79

26.

Kliszcz

Barbara

I B

3,76

27.

Muzyczka

Małgorzata

III C

3,74

28.

Swaczyna

Julita

III C

3,71

Nowak

Łukasz

II A

3,71

30.

Hrycuniak

Ilona

I B

3,69

31.

Pelc

Dorota

III C

3,66

32.

Dymańska

Natalia

III B

3,63

33.

Kliszcz

Bartłomiej

II C

3,62

Wąsowicz

Łukasz

I B

3,62

35.

Załoga

Kamila

I A

3,60

36.

Kabaczyńska

Zuzanna

III B

3,57

37.

Obst

Łucja

II B

3,55

Drozd

Oliwia

II B

3,55

39.

Róg

Zuzanna

II B

3,51

40.

Kawarska

Małgorzata

II C

3,50

41.

Domalewska

Paulina

III B

3,50