A MWP151216

W dniu 15 grudnia 2016 r. w świetlicy szkolnej odbyły się międzyszkolne warsztaty plastyczne zorganizowane w ramach realizacji projektu edukacyjnego Przywołać nastrój – ozdoby świąteczne, podczas których uczniowie przygotowali dekoracje bożonarodzeniowe.

Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej. W warsztatach uczestniczyły trzyosobowe zespoły reprezentujące gimnazja z Grabowca, Jarosławca i Miączyna oraz szkoły podstawowe z Niewirkowa, Zawalowa, Horyszowa i Miączyna. Zadaniem uczniów było wykonanie dowolną techniką w ciągu dwóch godzin zegarowych ozdób świątecznych z udostępnionych przez organizatora materiałów. Prace uczniów zostały wyeksponowane w świetlicy szkolnej podczas warsztatów, a następnie uczestnicy zajęć mogli zabrać ze sobą wykonane własnoręcznie dekoracje.

Agata Romańska
Joanna Cymborska